Profil společnosti

Společnost RECIFA a.s. je rodinnou českou firmou, která má dlouhodobé zkušenosti v oblasti zpracovávání  odpadu. Na českém trhu působí již více jak dvacet let.

Hlavní náplní společnosti  RECIFA a.s. jsou komplexní služby v  nakládání s druhotnými surovinami.

Společnost vlastní  povolení pro svoz a likvidaci odpadů a disponuje kvalitní svozovou technikou. Speciálně uzpůsobená  svozová vozidla umí vyprazdňovat veškeré typy nádob používané pro sběr tříděného odpadu. Dokáží obsluhovat nádoby se spodním i horním výsypem bez rozlišení velikosti nádoby.

Spolu s dceřinými společnostmi AMT s.r.o. Příbram a REFAGLASS s.r.o. tvoří skupinu RECIFA.

Společnost RECIFA a. s. je zapojena do systému "recyklace" odpadů z obalu a dlouhodobě spolupracuje s autorizovanou obalovou  společností  EKO-KOM, a.s., které pomáhá zajišťovat zákonné plnění povinnosti recyklace odpadů z obalů v ČR.

Společnost  RECIFA a.s. splňuje požadavky na systém managementu kvality, od roku 2002 je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 .

Kontakt

RECIFA a.s.

+420 318 474 777
+420 318 474 778

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode