Oznámení o konání řádné valné hromady - RECIFA a.s.

06.06.2018 17:30

POZVÁNKA

 

na schůzi řádné  valné hromady společnosti RECIFA a.s. se sídlem Praha 5- Smíchov, U Nikolajky 382, IČO 630 79 950 konané dne 29.6.2018 v zasedací místnosti v Příbrami III od 10,oo hodin

Představenstvo společnosti na své schůzi dne 17.5.2018 rozhodlo o svolání řádné valné hromady s tímto programem:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení jednacího a volebního řádu, volna mandátové a volební komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2017
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2016 a její vyjádření k účetní závěrce za rok 2016
5. Schválení účetní závěrky na rok 2017
6. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
7. Zpráva volební komise
8. Usnesení a závěr

 

 

 

Přílohou pozvánky je vyjádření představenstva k jednotlivým bodům programu

 

Pozvánka s přílohami je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.recifa.cz

 

V Praze dne 21.5.2018

Stanislava Cimburková

předsedkyně představenstva   

Zpět

Kontakt

RECIFA a.s.

+420 318 474 777
+420 318 474 778

Fotografie použita dle Creative Commons Kai Nicolas Schaper  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode