OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY dne 15. 6. 2015 v 10:00 hod.

04.06.2015 06:50

 
Představenstvo akciové společnosti
RECIFA a.s.
 
 
se sídlem Praha 5, Smíchov, U Nikolajky 382, PSČ 150 00, IČ: 630 79 950, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3239
 
 
(dále jen "společnost")
svolává řádnou valnou hromadu,
 
 
která se bude konat dne 15. 6. 2015 v 10:00 hod. v sídle notářské kanceláře Mgr. Marie Trčkové, notářky v Příbrami na adrese náměstí T. G. Masaryka 3, 261 01, Příbram I
 
s tímto programem jednání:
 
1) zahájení řádné valné hromady;
 
2) volba orgánů řádné valné hromady;
 
3) projednání hospodaření společnosti za kalendářní rok 2014 a schválení účetní závěrky;
 
4) Jmenování auditora společnosti pro účetní rok 2015
 
5) Volba předsedy představenstva a člena představenstva
 
6) Volba člena dozorčí rady
 
7) Schválení smluv o výkonu funkce
 
8) Závěr
 
Prezence akcionářů bude zahájena v 09:50 hod v místě konání řádné valné hromady.
 
Představenstvo společnosti
valná hromada 15. 6. 2015.pdf (128,7 kB)

Zpět

Kontakt

RECIFA a.s.

+420 318 474 777
+420 318 474 778

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode